Zgodnie z wymogami Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 11 września 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1688) firma EnviSense jako importer urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wprowadzający sprzęt na rynek UE jest zarejestrowana w rejestrze GIOŚ pod numerem E0016529WBW.

W trosce o środowisko oraz zgodnie z wymogami Ustawy urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce odpadów. Symbol przekreślonego kosza na odpadki umieszczony na urządzeniu lub opakowaniu informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady razem z odpadami gospodarczymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych, w GIOŚ lub kontaktując się z nami.

Koszty Gospodarowania Odpadami są każdorazowo wliczane w cenę produktu i nie są wyszczególniane osobno na fakturach. Informujemy naszych klientów, że stawka jednostkowego KGO sprzętu elektrycznego i elektronicznego w firmie EnviSense wynosi 0,30 zł/kg. Podany koszt to cena netto, aby obliczyć wartość brutto KGO należy do kwoty doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.